Lot nr 1 – informacje – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
2021

Lot nr 1 – informacje

SERIA NA LOT 50/8

TYPOWANIE: 10 SZT. OZNACZENIE 4 – DO MISTRZOSTWA OKRĘGU I ODDZIAŁU KOSZOWANE DOWOLNIE.

40 SZT. OZNACZENIE M DO MISTRZOSTWA ODDZIAŁU – KOSZOWANE DOWOLNIE.

Przypominamy, że obowiązuje zakaz typowania ręcznego – dopisane długopisem typowania nie będą uwzględniane.

Wszyscy hodowcy mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się reżimom

sanitarnym obowiązującym w związku z ponującą pandemią koronawirusa pod rygorem zlikwidowania

punktu wkładań, tak jak w ubiegłym roku.

Wszyscy hodowcy, którzy chcą biorą udział w locie muszą obowiązkowo korzystać z własnych maseczek ochronnych, dezynfekcji na punkcie wkładań oraz zachować odległość wynoszącą 2 metry od drugiej osoby.

Ponadto na terenie punktu wkładań nie może przebywać jednocześnie więcej niż 6 osób. Przyjmowanie gołębi obowiązkowo musi odbywać się w otwartym terenie.

Wszystkie punkty wkładań zostały wyposażone przez Zarząd Oddziału w środki dezynfekujące, maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe w szczególności dla członków Komisji Lotowych.

Za przestrzeganie wszystkich rygorów związanych ze stanem epidemicznym na punkcie wkładań odpowiedzialny jest Zarząd Sekcji i Przewodniczący Komisji Wkładaniowej.

DOBRY LOT

Related posts

Leave a Comment